Новини от индустрията

Разликата между номера на одобрението и стандартите за прилагане на медицински маски и немедицински маски за еднократна употреба

2022-09-27

Медицинските маски принадлежат към втората категория медицинско оборудване, докатоцивилни маски, които са маски, които не са обозначени с думата "медицински", не са. Това ще има много изисквания към производителите, най-малкото трябва да имат лиценз и удостоверение за регистрация за производство на медицински изделия. Освен това производството намедицински маскиима и изисквания към производствената среда. Като цяло трябва да се произвежда в работилница от 100 000 нива и трябва да има способността да идентифицира микроорганизми. Така че думата медицински върху маската не е нещо, което искате да добавите, можете да я добавите, ако искате~