Фирмени новини

Свързано техническо съдържание на респираторна маска Kn95

2023-11-30

Респираторна маска Kn95е китайска стандартна маска. Това е вид маска с ефективност на филтриране на частици у нас. Респираторната маска Kn95 и маската N95 всъщност са еднакви по отношение на ефективността на филтриране на частици.От гледна точка на обхвата на приложение, този стандарт се прилага за обикновени самозасмукващи филтърни дихателни предпазни средства за защита от различни прахови частици, обикновено като маски. Други специални среди (като хипоксична среда, работа под вода и др.) не са приложими.


От гледна точка на определението за прахови частици, този стандарт дефинира различни форми на прахови частици, включително прах, дим, мъгла и микроорганизми, но не определя размера на праховите частици.


От гледна точка на нивото на филтърния елемент, той може да бъде разделен на KN за филтриране на немаслени частици и KP за филтриране на маслени и немаслени частици, и това е марката и N, R/P, посочени в CFR 42-84-1995 ръководство за тълкуване, подобно.